Płatności

Uiszczenie wszelkich należności związanych z dokonaną czynnością notarialną powinno nastąpić niezwłocznie po jej zakończeniu, gotówką w kasie kancelarii.

Honorujemy również płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro.

Możliwe jest również uiszczenie należności przed dokonaniem czynności – przelewem na rachunek bankowy kancelarii – po wcześniejszym ustaleniu łącznej kwoty należności oraz po uzgodnieniu takiego sposobu zapłaty.

Rachunki Kancelarii – Konta Kancelarii do dokonywania płatności:

Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych

28 1020 2401 0000 0602 0622 6775

Rachunek depozytowy Kancelarii

………..