Niezbędne dokumenty

Przed przystąpieniem do czynności notarialnej należy skontaktować się z pracownikiem Kancelarii w celu ustalenia rodzaju dokumentów, które należy przedłożyć w oryginale przed ustaleniem terminu jej dokonania. Dokumenty te zostaną zweryfikowane przez notariusza w celu ustalenia czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności.

Uczestnicząc w czynnościach notarialnych Klient powinien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty bądź paszport), a także swój numer identyfikacji podatkowej (NIP). W przypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna niezbędny jest odpis Krajowego Rejestru Sądowego.

Pracownicy Kancelarii udzielają wszelkich informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania czynności oraz związanych z tym kosztów. Informacja w tym zakresie jest bezpłatna.