Kancelaria Notarialna w Gliwicach

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu czynności notarialnej, również poza godzinami urzędowania.

Kancelaria notarialna - Gliwice

Notariusz - Łukasz Gajos

    

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukończył w roku 1997. W latach 1997-1999 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W roku 2002 został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach, gdzie pełnił obowiązki Sędziego w Wydziale Gospodarczym. Decyzją Ministra Sprawiedliwości w 2009 roku został powołany na stanowisko notariusza i rozpoczął działalność jako Notariusz w Gliwicach. Prywatnie pasjonat tenisa ziemnego i ojciec dwójki dzieci.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz Łukasz Gajos, jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.  Notariusz Łukasz Gajos gwarantuje stronom najwyższą jakość świadczonych usług, zapewniając merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy, dbają o to, aby dokonywane czynności przeprowadzone były profesjonalnie, rzetelnie, sprawnie, dyskretnie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w tym poprzez zrozumiałe udzielanie stronom wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Łukasz Gajos - Notariusz Gliwice

Godziny otwarcia Kancelarii

poniedziałek - 9:00 do 17:00

wtorek - 9:00 do 17:00

środa - 9:00 do 17:00

czwartek - 9:00 do 17:00

piątek - 9:00 do 15:00

 

Na specjalne życzenie, istnieje możliwość wykonania czynności notarialnych poza czasem urzędowania Kancelarii, również w dni ustawowo wolne od pracy, w niedziele i święta. Spotkanie takie wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu. Notariusz Łukasz Gajos udziela nieodpłatnie wszelkich informacji związanych z interesującą Klienta czynnością.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem +48 32 232 42 42.

Dokumenty

Dokonanie konkretnej czynności notarialnej w niektórych sytuacjach może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów

Opłaty

Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Czynności

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Łukasz Gajos

Adres:

Plac Inwalidów Wojennych 16-18 lokal I, 44-100 Gliwice

Telefon:

+48 32 232 42 42

+48 500 163 858

E-mail: kancelaria@notariuszgajos.pl

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos,

NIP 9690241848,

REGON 243333118

Zobacz naszą kancelarię notarialną